RP 145/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
Stadfäst11.11.2016
Författningssamlingen940/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner
Stadfäst11.11.2016
Författningssamlingen941/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum15.09.2016
UndertecknareKommunikationsministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum21.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum22.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum23.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum27.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.10.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum12.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.10.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 145/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.10.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 145/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum21.10.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.10.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat29.09.2016
Behandlingen avslutad11.10.2016
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhavstrafik  farkoster  sjömätning  konkurrenskraft  statsstöd  Sverige  beskattning  besättning (bemanning)  begränsad skatteplikt  lag om sjömanspensioner  återkrav   
Senast publicerat 27.6.2017 16:06