Senast publicerat 27-06-2017 16:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 145/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och av 4 § i lagen om sjömanspensioner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
Stadfäst
11.11.2016
Författningssamlingen
940/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
11.11.2016
Författningssamlingen
941/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.09.2016UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

23.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.10.2016.

Första behandlingen

13.10.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 145/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.10.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 145/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.10.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.10.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.09.2016
Behandlingen avslutad11.10.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

havstrafikfarkostersjömätningkonkurrenskraftstatsstödSverigebeskattningbesättning (bemanning)begränsad skattepliktlag om sjömanspensioneråterkrav