Senast publicerat 10-06-2019 10:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 145/2017 rd

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den

(Transportbalken )

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om transportservice
Stadfäst
04.05.2018
Författningssamlingen
301/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av körkortslagen
Stadfäst
04.05.2018
Författningssamlingen
302/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
Stadfäst
04.05.2018
Författningssamlingen
303/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om flyttning av fordon
Stadfäst
04.05.2018
Författningssamlingen
304/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
Stadfäst
04.05.2018
Författningssamlingen
305/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.10.2017UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.3.2018.

Första behandlingen

13.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-59. i proposition RP 145/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 59/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

20.03.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

21.03.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-59. i proposition RP 145/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 59/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

09.04.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.04.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.10.2017
Behandlingen avslutad08.03.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

trafikservicedigitalisering (process)affärsverksamhetsmodellervägtrafikflygtrafikhavstrafikspårbunden trafikpersontrafikbehörighetutbildningförareförfattningarregleringöppen datagränssnittfärdbiljetteruthyrningregistertrafiksäkerhetflygaresjöfararejärnvägarkoncessionerfärdtjänstresenärerdriftsäkerhetkunskapsresurserluftfartTrafiksäkerhetsverket