RP 145/2017 rd

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om transportservice och vissa lagar som har samband med den

(Transportbalken )

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om transportservice
Stadfäst04.05.2018
Författningssamlingen301/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av körkortslagen
Stadfäst04.05.2018
Författningssamlingen302/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
Stadfäst04.05.2018
Författningssamlingen303/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om flyttning av fordon
Stadfäst04.05.2018
Författningssamlingen304/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
Stadfäst04.05.2018
Författningssamlingen305/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 54
Överlämnats
Datum19.10.2017
UndertecknareKommunikationsministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum25.10.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.3.2018.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.03.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-59. i proposition RP 145/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 59/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum20.03.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.03.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-59. i proposition RP 145/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 59/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum09.04.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum10.04.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.10.2017
Behandlingen avslutad08.03.2018
+ Kommunikationsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordtrafikservice  digitalisering (process)  affärsverksamhetsmodeller  vägtrafik  flygtrafik  havstrafik  spårbunden trafik  persontrafik  behörighet  utbildning  förare  författningar  reglering  öppen data  gränssnitt  färdbiljetter  uthyrning  register  trafiksäkerhet  flygare  sjöfarare  järnvägar  koncessioner  färdtjänst  resenärer  driftsäkerhet  kunskapsresurser  luftfart  Trafiksäkerhetsverket 
Senast publicerat 10-06-2019 10:55