Senast publicerat 27-08-2020 09:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 145/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om studerandehälsovård för högskolestuderande
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
695/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 17 § i hälso- och sjukvårdslagen
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
696/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
697/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 46 § i universitetslagen
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
698/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 41 § i yrkeshögskolelagen
Stadfäst
17.05.2019
Författningssamlingen
699/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum20.09.2018Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAnnika SaarikkoUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådAnne KoskelaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

21.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.09.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

22.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019.

Första behandlingen

26.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 145/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

01.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 145/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.05.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

03.05.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.09.2018
Behandlingen avslutad21.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

studenthälsovårdhögskolorstuderandeyrkeshögskolorstiftelserjämlikhetavgifterFolkpensionsanstalten