Senast publicerat 01-12-2020 14:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 145/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
887/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandeavdelningschefTerhi JärvikareStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

14.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

10.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2020.

Första behandlingen

11.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 145/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

17.11.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

18.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 145/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat16.10.2020
Behandlingen avslutad06.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

accisölcidervinerprishöjningalkohol (rusmedel)alkoholdrycker