Senast publicerat 17-01-2022 14:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 145/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.09.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandeöverdirektörTerhi JärvikareStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

29.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

30.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021.

Första behandlingen

01.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i proposition RP 145/2021 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 218/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i proposition RP 145/2021 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

08.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.10.2021
Behandlingen avslutad30.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

lotterierpenningspelbeskattningskattesänkningarVeikkaus