Senast publicerat 28-02-2023 15:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 145/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av förvaltningslagen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 5 kap. 2 § i jordabalken
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådNiklas Vainio Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

17.02.2023
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.2.2023.

Första behandlingen

20.02.2023
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 145/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

23.02.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 145/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.02.2023
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.02.2023
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2022
Behandlingen avslutad15.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

förvaltningsbeslutoffentlig förvaltningbeslutsfattandeautomationinformationssystemgrundlagsenlighetgod förvaltningoffentlighettjänsteansvardigitalisering (process)rådgivninginformationshanteringdatasekretesspersonuppgifterinformationsverksamhet