Senast publicerat 15-08-2022 10:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 146/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Fortsatt behandling

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
 Statsbudgeten för 2022
Författningssamlingen
1208/2021
Beslut
Godkänts med ändringar

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.09.2021UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandebudgetchefSami YläoutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.09.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

29.09.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Remissdebatt

30.09.2021
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

01.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten enligt arbetsordningen kan lämna utlåtande till inom 30 dagar, alltså senast 1.11.2021.

Remissdebatt

01.12.2021
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1-429/2021 rd till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2021.

Enda behandlingen

14.12.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

15.12.2021
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

16.12.2021
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

17.12.2021
Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

20.12.2021
Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2022 i propositionerna RP 146, 216/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotion BM 266/2021 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1-265, 267-429/2021 rd förkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotion AM 73/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

20.12.2021
Riksdagens skrivelse, budgeten.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.12.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat08.10.2021
Behandlingen avslutad10.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

statsbudgeter