Senast publicerat 15-02-2023 16:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 146/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aktiebolagslagen samt till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av aktiebolagslagen
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1337/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1338/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1339/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1340/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
Stadfäst
29.12.2022
Författningssamlingen
1341/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.09.2022UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJuha  Jokinen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2022
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2022.

Första behandlingen

29.11.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-14. i proposition RP 146/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

02.12.2022
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-14. i proposition RP 146/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.12.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.12.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.09.2022
Behandlingen avslutad24.11.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

aktiebolaghemortföretagsarrangemangfördelandeaktieägarefordringsägarebolagsstämmorutlandetmissbrukbedrägeriövervakningintygförsäkringsbolagplaceringstjänsterplaceringsfonderfondbolagvärdeandelarfinansiella instrumentkreditinstitutbörserEU-direktivEuropeiska unionenEuropeiska ekonomiska samarbetsområdetPatent- och registerstyrelsen