Senast publicerat 30-01-2020 09:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 147/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om enskilda vägar och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om enskilda vägar
Stadfäst
13.07.2018
Författningssamlingen
560/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av fastighetsbildningslagen
Stadfäst
13.07.2018
Författningssamlingen
561/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst
13.07.2018
Författningssamlingen
562/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 16 och 17 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Stadfäst
13.07.2018
Författningssamlingen
563/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om friluftsliv
Stadfäst
13.07.2018
Författningssamlingen
564/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.10.2017UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.10.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet, jord- och skogsbruksutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018.

Första behandlingen

13.06.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 147/2017 rd och RP 11/2018 rd och lagförslag 2-10 i proposition RP 147/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

19.06.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

21.06.2018
Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 147/2017 rd och RP 11/2018 rd och lagförslag 2-10 i proposition RP 147/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.06.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.06.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.10.2017
Behandlingen avslutad06.06.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

enskilda vägaravregleringvägnämnderrättelserstatsbidragaktieägaretillstånd (lov)väghållning