Senast publicerat 15-01-2020 15:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 147/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Hansel Ab

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om Hansel Ab
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1060/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.09.2018Undertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanHannu KoivurintaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2018.

Första behandlingen

20.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 147/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels andra, dels enda behandlingen

23.11.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 147/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen gav sitt samtycke till en ägar- och företagsomstrukturering i Hansel Ab och KL-Kuntahankinnat Oy enligt betänkandet. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.11.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.11.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.10.2018
Behandlingen avslutad13.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

aktiebolagkommunerevangelisk-lutherska kyrkanortodoxa kyrkanaktieägareFinlands KommunförbundHanselKeva