Senast publicerat 20-12-2021 12:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 147/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1114/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1115/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1116/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om utbildning som handleder för examensutbildning
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1117/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.09.2021UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådPiritta Sirvio Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

29.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

30.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

19.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021.

Första behandlingen

23.11.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 147/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

26.11.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 147/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2021
Behandlingen avslutad18.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

läropliktåldersgränserminderårigautbildningspolitikgrundläggande utbildningcoachningpåbyggnadsundervisningandra stadiets utbildninggymnasietyrkesutbildningfinansieringförenhetligande