Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 148/2020 rd

Senast publicerat 07-01-2021 10:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 148/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1253/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanMatti SillanmäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2020.

Första behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 148/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

16.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 148/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020
Behandlingen avslutad08.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunerbasservicestatsandelaräldreservicepersonalläropliktsmåbarnspedagogikspråkundervisningbarnskyddcoronavirussmittsamma sjukdomarefterföljande vård (socialvård)studenthälsovårdlångtidsarbetslösaräddningshelikoptrardigitalisering (process)