Senast publicerat 11-07-2022 08:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 149/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
743/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Övergripande avtal om ekonomi och handel (CETA) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.10.2017UndertecknareUtrikesministerietUndertecknareutrikeshandels- och utvecklingsministerKai MykkänenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.11.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Remissdebatt

10.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

08.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.5.2018.

Första behandlingen

09.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 149/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

15.05.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Dels enda, dels andra behandlingen

16.05.2018
Riksdagen godkände avtalet och det tillhörande gemensamma tolkningsinstrumentet enligt proposition RP 149/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 149/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande . Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.05.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.05.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.11.2017
Behandlingen avslutad26.04.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

CanadaEU-länderekonomisk politikhandelspolitikinternationella överenskommelserutrikeshandelinternationell handeltjänster (service)varorEuropeiska unionenVärldshandelsorganisationen