RP 149/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan
Stadfäst10.08.2018
Författningssamlingen743/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Övergripande avtal om ekonomi och handel (CETA) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
BeslutGodkänts
Överlämnats
Datum26.10.2017
UndertecknareUtrikesministeriet
Undertecknareutrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai  Mykkänen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum27.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.11.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet, som grundlagsutskottet, lagutskottet, social- och hälsovårdsutskottet, ekonomiutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.5.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum08.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 149/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum15.05.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum16.05.2018
Riksdagen godkände avtalet och det tillhörande gemensamma tolkningsinstrumentet enligt proposition RP 149/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 149/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande . Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum18.05.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.05.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.11.2017
Behandlingen avslutad26.04.2018
+ Utrikesutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Lagutskottet
+ Miljöutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordCanada  EU-länder  ekonomisk politik  handelspolitik  internationella överenskommelser  utrikeshandel  internationell handel  service  varor  Europeiska unionen  Världshandelsorganisationen 
Senast publicerat 18.10.2019 10:58