Senast publicerat 20-12-2017 10:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 15/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Detaljerad behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Tobakslag
Stadfäst
29.06.2016
Författningssamlingen
549/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 54 b § i läkemedelslagen
Stadfäst
29.06.2016
Författningssamlingen
550/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Stadfäst
29.06.2016
Författningssamlingen
551/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 21 § i hälso- och sjukvårdslagen
Stadfäst
29.06.2016
Författningssamlingen
552/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 5 § i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet
Stadfäst
29.06.2016
Författningssamlingen
553/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.02.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

01.03.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

14.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.6.2016.

Första behandlingen

15.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 i propositionerna RP 15/2016 rd och RP 58/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2-10 i proposition RP 15/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2016
Riksdagen godkände lagförslag 1 i propositionerna RP 15/2016 rd och RP 58/2016 rd och lagförslag 2—10 i proposition RP 15/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.06.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.06.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.03.2016
Behandlingen avslutad02.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

tobakdirektivnikotinberoendetillsatsämnendoftförpackningsbeteckningare-cigaretterimporttobaksrökbostadsaktiebolagåldersgränsermarknadsföringförsäljninghälsofrämjandesjukdomarbalkongerdistansförsäljningtobaksrökningEuropeiska unionen