Senast publicerat 06-06-2019 12:47
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 15/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

(Social- och hälsovårds- och landskapsreformen)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Detaljerad behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Landskapslag
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ordnande av social- och hälsovård
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om landskapens finansiering
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om landskapsindelning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.03.2017UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

03.03.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.03.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat09.03.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

landskap (provinser)självstyrelsesocialvårdhälso- och sjukvårdräddningsväsenkommunerregionalt samarbeteserviceproduktion av tjänsteraffärsverkprivata tjänsteroffentlig servicetredje sektornvalfrihetstatenstrategisk styrningförvaltningsbeslutservicestrukturinvesteringarinformationssystemstatsandelaravgifterkommunalskattsamfundsskattpersonalservicecentralerhållbarhetsunderskottjämlikhetlokalförvaltningarbetsgivareintressebevakningpensionssysteminkomstskattmervärdesskattegendomsocial- och hälsovårdsreformEuroparådet