RP 15/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd) när det gäller ersättning för landskapens mervärdesskattekostnader samt vissa finansieringslösningar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om landskapens finansiering
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.03.2018
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandebudgetråd
Virpi  Vuorinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.03.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum10.09.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum20.03.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum06.04.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum17.05.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.03.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlandskap (provinser)  finansiering  mervärdesskatt  skattefrihet  offentlig upphandling  hälsovårdstjänster  social service  kommuner  social- och hälsovårdsreform  privata tjänster  flygtrafik  avbytarservice  pälsdjursuppfödning  renskötsel (arbete)  avbytare vid ledighet  skötsel av fiskbestånd   
Senast publicerat 30.5.2019 16:42