Senast publicerat 08-02-2022 12:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 15/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar
Stadfäst
26.03.2021
Författningssamlingen
224/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum19.02.2021Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringsrådLiisa KatajamäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetoch förvaltningsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.03.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2021.

Första behandlingen

16.03.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 15/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

19.03.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 15/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.03.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

24.03.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat24.02.2021
Behandlingen avslutad11.03.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

smittsamma sjukdomarhälsokontrollertvångregionförvaltningsverkläkarepatienterinformationspliktexpositionspridning (process)hälsovårdspersonal