Senast publicerat 28-11-2016 13:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 151/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om bostadssparpremier
Stadfäst
20.05.2016
Författningssamlingen
385/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum14.01.2016UndertecknareMiljöministerietUndertecknarejordbruks- och miljöministerKimmo TiilikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

29.03.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2016.

Första behandlingen

30.03.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 151/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

05.04.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 151/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.04.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.04.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.02.2016
Behandlingen avslutad16.03.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bostadssparandeminderårigaförvärvsinkomsterunga vuxnaungdomarräntaåldersgränserskattefrihetbostadslån