RP 151/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1069/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om handel med finansiella instrument
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1070/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst18.01.2018
Författningssamlingen1071/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring om lagen av gräsrotsfinansiering
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1072/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av kreditinstitutslagen
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1073/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 24
Överlämnats
Datum26.10.2017
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum27.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum13.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-29. i proposition RP 151/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum14.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-29. i proposition RP 151/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum21.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum22.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.11.2017
Behandlingen avslutad12.12.2017
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordfinansmarknaden  direktiv  placeringstjänster  gräsrotsfinansiering  koncessioner  placerarskydd  förordningar  handel  värdepappershandel  konkurrens  övervakning  finansiella tjänster  EU-länder  kapitalmarknaden  investeringsprodukter  tredjeländer  börser  rapportering  Europeiska unionen  Finansinspektionen 
Senast publicerat 6.2.2019 11:43