Direkt till innehållet

RP 151/2017 rd

Senast publicerat 06-02-2019 11:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 151/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om investeringstjänster, lag om handel med finansiella instrument och vissa lagar i samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1069/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om handel med finansiella instrument
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1070/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
18.01.2018
Författningssamlingen
1071/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring om lagen av gräsrotsfinansiering
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1072/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av kreditinstitutslagen
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1073/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.10.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2017.

Första behandlingen

14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

14.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-29. i proposition RP 151/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-29. i proposition RP 151/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

21.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

22.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat10.11.2017
Behandlingen avslutad12.12.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

finansmarknadendirektivplaceringstjänstergräsrotsfinansieringkoncessionerplacerarskyddförordningarhandelvärdepappershandelkonkurrensövervakningfinansiella tjänsterEU-länderkapitalmarknadeninvesteringsproduktertredjeländerbörserrapporteringEuropeiska unionenFinansinspektionen