Senast publicerat 04-05-2022 09:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 151/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 7 och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
983/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandeforstrådMarja KokkonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2020.

Första behandlingen

17.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 151/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

20.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 151/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2020
Behandlingen avslutad12.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

hållbart skogsbrukstatsstödskogspolitikbiodiversitetplantskogsskötselskogsskötselskogsvägartidsbegränsningfinansieringEuropeiska unionen