RP 152/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1129/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 30 § i lagen om Skatteförvaltningen
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1130/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1131/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum26.10.2017
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum27.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 152/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 152/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum20.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum21.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.11.2017
Behandlingen avslutad12.12.2017
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordförvärvsinkomster  kapitalinkomster  fastighetsskatt  rättelser  avräkningar  utsatt tid  ränta  skatteförvaltning  informationssystem  kommuner  staten  rätt till information  pensioner  folkpensioner  sociala förmåner  beskattning  återkrav  Folkpensionsanstalten 
Senast publicerat 13.9.2018 11:46