Senast publicerat 03-01-2017 14:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 153/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tullag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Tullag
Stadfäst
29.04.2016
Författningssamlingen
304/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av mervärdesskattelagen
Stadfäst
29.04.2016
Författningssamlingen
305/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 63 § i bilskattelagen
Stadfäst
29.04.2016
Författningssamlingen
306/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om kontroller av kontanta medel som förflyttas över Europeiska gemenskapens gräns
Stadfäst
29.04.2016
Författningssamlingen
307/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Stadfäst
29.04.2016
Författningssamlingen
308/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.01.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerAlexander StubbStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.02.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch finansutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

13.04.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.4.2016.

Första behandlingen

14.04.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 153/2015 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 16. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

19.04.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 153/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 16. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.04.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.04.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.02.2016
Behandlingen avslutad13.04.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

tullförvaltningtullarförordningarbefogenhetertredjeländerbeskattningpolisengränsbevakningssektionerbefogenhete-governmentskatteuppbördskulderEuropeiska unionen