Senast publicerat 12-09-2017 13:08
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 153/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1104/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om Utbildningsfonden
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1105/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
09.12.2016
Författningssamlingen
1106/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.09.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

21.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

22.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

23.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

27.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

26.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2016.

Första behandlingen

27.10.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 153/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

10.11.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

11.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 153/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.11.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.11.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.09.2016
Behandlingen avslutad25.10.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

vuxenutbildningstudiestödlöntagarevaraktighetfinansieringArbetslöshetsförsäkringsfondUtbildningsfonder