RP 153/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd, lagen om Utbildningsfonden och 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1104/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om Utbildningsfonden
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1105/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 1 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst09.12.2016
Författningssamlingen1106/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum15.09.2016
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum20.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum20.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum21.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum21.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum22.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum23.09.2016
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Datum27.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.10.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.10.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum26.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum27.10.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 153/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum27.10.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum10.11.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.11.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 153/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum11.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum17.11.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.11.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat28.09.2016
Behandlingen avslutad25.10.2016
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvuxenutbildning  studiestöd  löntagare  varaktighet  finansiering  Arbetslöshetsförsäkringsfond  Utbildningsfonder 
Senast publicerat 12-09-2017 13:08