Senast publicerat 04-05-2022 09:39
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 153/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
997/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeledande expertNiko-Matti RonikonmäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

11.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 153/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

17.11.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

18.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 153/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020
Behandlingen avslutad03.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

farledsavgifterhandelssjöfartkonkurrenskraftvattenfarkostersmittsamma sjukdomarcoronavirus