Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 154/2020 rd

Senast publicerat 28-12-2020 13:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 154/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Stadfäst
11.12.2020
Författningssamlingen
993/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådPauliina KanervaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 154/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

13.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 154/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2020
Behandlingen avslutad05.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

skodontextilierproduktermarknadskontrollcall centermaktbefogenhetEU-ländermärkningarEuropeiska unionenSäkerhets- och kemikalieverket