Senast publicerat 16-03-2022 12:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 154/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
15/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.09.2021Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredragandespecialsakkunnigHanne LohilahtiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

29.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

30.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som jord- och skogsbruksutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

26.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021.

Första behandlingen

30.11.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 154/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 154/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets två förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.10.2021
Behandlingen avslutad25.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fridlysta djurskadeståndnaturens mångfaldskördeskadorrovdjursskadornaturskyddEU-stödEuropeiska unionen