Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 156/2020 rd

Senast publicerat 05-01-2021 11:41
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 156/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
27.11.2020
Författningssamlingen
914/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum05.10.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareMarko LeimioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

06.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

08.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2020.

Första behandlingen

10.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 156/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

13.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 156/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

19.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020
Behandlingen avslutad04.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetslöshetsersättningarfinansieringarbetslöshetsförsäkringsocialskyddsavgifterarbetsgivaravgifter