Senast publicerat 31-03-2022 14:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 156/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1168/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum30.09.2021Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanTatu TorniainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.12.2021.

Första behandlingen

02.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 156/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 156/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

10.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.10.2021
Behandlingen avslutad01.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

skogsförstörelseskogarskogsskydd (naturskydd)rottickorträvaroregenkontrollskadeståndskadeinsekter