Senast publicerat 19-03-2019 15:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 157/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden samt med förslag till lag om rymdverksamhet och om ändring av 2 § i hittegodslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
62/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om rymdverksamhet
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
63/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 § i hittegodslagen
Stadfäst
12.01.2018
Författningssamlingen
64/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Konvention om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.10.2017UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarenäringsministerMika LintiläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

13.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2017.

Första behandlingen

14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

14.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

14.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 157/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

18.12.2017
Riksdagen godkände konventionen i proposition RP 157/2017 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 157/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.11.2017
Behandlingen avslutad13.12.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

rymdenrymdskrotrymdskyttlarregistreringföretaguniversitetforskningscentrainternationella överenskommelsersatellitertillstånd (lov)skadeståndFörenta nationerna