RP 157/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om transportservice
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen371/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av körkortslagen
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen372/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 3 § i fordonslagen
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen373/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 63 § i fordonskattelagen
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen374/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 44 § i lagen om inteckning i fartyg
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen375/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 20
Överlämnats
Datum27.09.2018
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
UndertecknareKommunikationsministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Kirsi  Miettinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum28.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum08.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.02.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-12., 14.-19. och 21.-24. i proposition RP 157/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 25. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 13. och 20. i proposition RP 157/2018 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum15.02.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-12., 14.-19. och 21.-24. i proposition RP 157/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 25. lagförslaget i betänkandet.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen 13. och 20. i proposition RP 157/2018 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.03.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.03.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.10.2018
Behandlingen avslutad07.02.2019
+ Kommunikationsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvägtrafik  havstrafik  behörighet  tung trafik  förare  yrkesprov  försvarsmakten  körundervisning  räddningsverk  polisen  tullverket  taxichaufförer  kollektivtrafik  matartrafik  parkering  trafikservice  godstrafik  yrkesexamina  trafiksäkerhet  sjömän  undantagstillstånd  störningar  föregripande   
Senast publicerat 30.1.2020 10:25