Senast publicerat 24-11-2021 12:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 157/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
1002/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Stadfäst
19.11.2021
Författningssamlingen
1003/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum30.09.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeöverinspektörErica KarppinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

06.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2021.

Första behandlingen

26.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 157/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

29.10.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 157/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.11.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.11.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2021
Behandlingen avslutad20.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

cybersäkerhetkoordineringcentrer (organisationer)samarbeteEU-länderTransport- och kommunikationsverketEuropeiska unionen