Senast publicerat 16-10-2017 11:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 158/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skogsgåvoavdrag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1318/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 12 § i lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1319/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.09.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016.

Första behandlingen

01.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 158/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

09.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 158/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.10.2016
Behandlingen avslutad25.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

gåvoskattskogslägenheterinkomstskattgenerationsskifteskatteavdragkapitalinkomsterstatsstödråvirkebioekonomianteckningarskatteplikt