RP 158/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skogsgåvoavdrag

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1318/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 12 § i lagen om beskattningsförfarande
Stadfäst21.12.2016
Författningssamlingen1319/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum22.09.2016
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum23.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum27.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum27.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum30.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum30.11.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum01.12.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 158/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum07.12.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum09.12.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 158/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum09.12.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum14.12.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum15.12.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat04.10.2016
Behandlingen avslutad25.11.2016
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordgåvoskatt  skogslägenheter  inkomstskatt  generationsskifte  skatteavdrag  kapitalinkomster  statsstöd  råvirke  bioekonomi  anteckningar  skatteplikt   
Senast publicerat 16.10.2017 11:10