Senast publicerat 31-01-2020 08:59
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 158/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Arbetstidslag
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
872/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om arbetstiden för tjänstemän inom försvarsväsendet
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
873/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 11 a kap. 9 § i arbetsavtalslagen
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
874/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 § i semesterlagen
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
875/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
Stadfäst
05.07.2019
Författningssamlingen
876/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.09.2018UndertecknarearbetsministerJari LindströmUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådTarja  KrögerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.

Första behandlingen

07.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

08.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 158/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

11.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

13.03.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 158/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.06.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

25.06.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.10.2018
Behandlingen avslutad06.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetstidflexibel arbetstidtidsanvändningflexibilitetarbetslivprivatlivlediga dagarkollektivavtallokalavtaltjänstekollektivavtalarbetskraftsbehovdirektivperiodarbetenattarbetejourövertidsarbetehandlingarförsvarsmaktenEuropeiska unionen