RP 158/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Arbetstidslag
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen872/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om arbetstiden för tjänstemän inom försvarsväsendet
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen873/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 11 a kap. 9 § i arbetsavtalslagen
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen874/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 2 § i semesterlagen
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen875/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
Stadfäst05.07.2019
Författningssamlingen876/2019
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 10
Överlämnats
Datum27.09.2018
Undertecknarearbetsminister
Jari  Lindström
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Tarja   Kröger
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum28.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum03.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum06.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum06.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum07.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum08.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-15. i proposition RP 158/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum08.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.03.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-15. i proposition RP 158/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.06.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.06.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.10.2018
Behandlingen avslutad06.03.2019
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetstid  flexibel arbetstid  tidsanvändning  flexibilitet  arbetsliv  privatliv  lediga dagar  kollektivavtal  lokalavtal  tjänstekollektivavtal  arbetskraftsbehov  direktiv  periodarbete  nattarbete  jour  övertidsarbete  handlingar  försvarsmakten  Europeiska unionen 
Senast publicerat 15.7.2019 10:46