Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 158/2020 rd

Senast publicerat 28-12-2020 13:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 158/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av kommunstrukturlagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1070/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.10.2020UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådMinna-Marja JokinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.12.2020.

Första behandlingen

07.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 158/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

11.12.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 158/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020
Behandlingen avslutad03.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kommunstrukturkommunindelningstatsandelarkommunsammanslagningarunderstöd (bidrag)