Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 159/2020 rd

Senast publicerat 24-11-2020 17:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 159/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av kommunallagen
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.10.2020UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredraganderegeringsrådMervi KuittinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

17.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2020.

Första behandlingen

18.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 159/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.11.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 159/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020
Behandlingen avslutad17.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utsatt tidcoronavirussmittsamma sjukdomarunderskottbalansräkningarkommunal ekonomikommunerskatteinkomster