Senast publicerat 24-05-2022 10:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 159/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Samarbetslag
Stadfäst
30.12.2021
Författningssamlingen
1333/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
Stadfäst
30.12.2021
Författningssamlingen
1334/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om samarbetsombudsmannen
Stadfäst
30.12.2021
Författningssamlingen
1335/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
Stadfäst
30.12.2021
Författningssamlingen
1336/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 4 och 21 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
Stadfäst
30.12.2021
Författningssamlingen
1337/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum30.09.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredraganderegeringsrådNico SteinerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.12.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2021.

Första behandlingen

08.12.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

09.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-36. i proposition RP 159/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

13.12.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-36. i proposition RP 159/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

20.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2021
Behandlingen avslutad07.12.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

samarbetsförfarandeföretagsdemokratisamarbeteföretagarbetstagare