Senast publicerat 23-08-2016 15:26
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 16/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagstiftningen om arbetspensionssystemet och om förslag till lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
29.01.2016
Författningssamlingen
69/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
29.01.2016
Författningssamlingen
70/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
29.01.2016
Författningssamlingen
71/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst
29.01.2016
Författningssamlingen
72/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare
Stadfäst
29.01.2016
Författningssamlingen
73/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.09.2015UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna MäntyläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

08.09.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

10.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2015.

Första behandlingen

11.11.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

13.11.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-38. i regeringens proposition RP 16/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.11.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

20.11.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-38. i proposition RP 16/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

23.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat09.09.2015
Behandlingen avslutad05.11.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetspensionerålderspensionpensionsålderpensionerpensionstillväxtaktierarbetspensionsanstalterdeltidspensionerinvalidpensionerförväntad livslängdföretagarpensionergarantipensionkarriärhållbarhetsunderskott