RP 16/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagstiftningen om arbetspensionssystemet och om förslag till lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst29.01.2016
Författningssamlingen69/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst29.01.2016
Författningssamlingen70/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst29.01.2016
Författningssamlingen71/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst29.01.2016
Författningssamlingen72/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för företagare
Stadfäst29.01.2016
Författningssamlingen73/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 33
Överlämnats
Datum03.09.2015
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Hanna  Mäntylä
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.09.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum08.09.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum10.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.11.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum11.11.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.11.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-38. i regeringens proposition RP 16/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.11.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum20.11.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-38. i proposition RP 16/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum20.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum22.12.2015
Dokument
sv Eduskunnan vastaus.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum23.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.09.2015
Behandlingen avslutad05.11.2015
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetspensioner  ålderspension  pensionsålder  pensioner  pensionstillväxt  aktier  arbetspensionsanstalter  deltidspensioner  invalidpensioner  förväntad livslängd  företagarpensioner  garantipension  karriär  hållbarhetsunderskott   
Senast publicerat 23-08-2016 15:26