RP 16/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Allmän debatt
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 2 § i lagen om statens revisionsverk
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum08.03.2018
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Annika  Saarikko
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringsråd
Pirjo  Kainulainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum09.03.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, ekonomiutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum02.05.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum09.05.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.03.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Finansutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Finansutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Finansutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Revisionsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Finansutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Lagutskottet
+ Finansutskottet
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Skattedelegationen
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvalfrihet  social- och hälsovårdsreform  socialvård  hälso- och sjukvård  social service  hälsovårdstjänster  hälsovårdsinrättningar  affärsverk  rådgivning  anvisningar  servicebehov  sammanjämkning  produktion av tjänster  tandvård  landskap (provinser)  budgetering  skatteplikt  konkurrens  avtal  ersättningar  informationshantering  övervakning  kundregister  patientdatasystem  inkomstskatt  rättegång  landskapsreform  Statens revisionsverk  Marknadsdomstolen 
Senast publicerat 6.6.2019 12:38