Senast publicerat 13-01-2023 11:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
523/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
524/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3  Lag om ändring av 1 och 5 kap. i kreditinstitutslagen
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
525/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
526/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om placeringsfonder
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
527/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum25.02.2021UndertecknarefinansministerMatti VanhanenUndertecknareFinansministerietFöredragandelagstiftningsrådPaula KirppuStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

26.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.04.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2021.

Första behandlingen

20.04.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-11. i proposition RP 16/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

23.04.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-11. i proposition RP 16/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.04.2021
Behandlingen avslutad14.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

placeringstjänstergrundandekapitalförvaltningriskbedömningsoliditetkreditinstitutplaceringsfonderEU-direktivFinansinspektionenEuropeiska unionen