Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 160/2020 rd

Senast publicerat 16-10-2020 12:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 160/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om ersättning för utbildning
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.10.2020UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPäivi LanttolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utbildningspolitikstödformeryrkesutbildningutbildningersättningarstatliga ämbetsverkstatliga inrättningar