Senast publicerat 04-03-2022 15:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 160/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om ersättning för utbildning
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1055/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1056/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.10.2020UndertecknarekommunministerSirpa PaateroUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPäivi LanttolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

13.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2020.

Första behandlingen

01.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 160/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 160/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020
Behandlingen avslutad27.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utbildningersättningarstatliga ämbetsverkstatliga inrättningarutbildningspolitikyrkesutbildningstödformer