Senast publicerat 25-04-2022 17:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 160/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ett försök med rekryteringsstöd
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
20/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
21/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
22/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om temporär ändring av 4 a § i straffregisterlagen
Stadfäst
14.01.2022
Författningssamlingen
23/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum30.09.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeäldre regeringssekreterareKirsi Hyttinen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

30.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 1.12.2021.

Första behandlingen

01.12.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 160/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 160/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2021
Behandlingen avslutad30.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

småföretagrekryteringförsökarbetstagareanställningstatsstödlönerrätt till informationregisterarbetskraftstjänsterinkomsterstraffregister