Senast publicerat 28-02-2018 14:08
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 161/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till transportbalk och till vissa lagar som har samband med den

(Transportbalken)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om transportservice
Stadfäst
24.05.2017
Författningssamlingen
320/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 25 och 27 a § i fordonslagen
Stadfäst
24.05.2017
Författningssamlingen
321/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 och 2 a § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
Stadfäst
24.05.2017
Författningssamlingen
322/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av järnvägslagen
Stadfäst
24.05.2017
Författningssamlingen
323/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Stadfäst
24.05.2017
Författningssamlingen
324/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.09.2016UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerAnne BernerStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.10.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottetoch ekonomiutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

05.04.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.4.2017.

Första behandlingen

06.04.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

07.04.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 161/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.04.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

19.04.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-10. i proposition RP 161/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets tre förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

04.05.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.05.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat05.10.2016
Behandlingen avslutad24.03.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

trafikpolitiktrafikserviceteknologidigitalisering (process)affärsverksamhetsmodellerfärdbiljetterbetalningssystemkompatibilitetpersontrafikgodstrafikfärdtjänstkunskapsresurserkonkurrenskraftstatsstödvägtrafikavregleringtaxibilartillstånd (lov)priserkollektivtrafiktrafiktillståndhinderslöshet