RP 161/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1143/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum26.10.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Annika  Saarikko
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum27.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum01.12.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 161/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum11.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.12.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 161/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum14.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.11.2017
Behandlingen avslutad01.12.2017
+ Miljöutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbostadsbidrag  kostnader  boende  hyror  levnadskostnader  index (jämförelsetal)  statsandelar  gränsvärden  hyresbostäder  Folkpensionsanstalten 
Senast publicerat 05-04-2019 11:37