Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 161/2018 rd

Senast publicerat 18-06-2020 12:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 161/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
05.12.2018
Författningssamlingen
1076/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.09.2018Undertecknarefamilje- och omsorgsministerAnnika SaarikkoUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareMarko LeimioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018.

Första behandlingen

22.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 161/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

27.11.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 161/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.11.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.11.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.10.2018
Behandlingen avslutad20.11.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetslöshetsförsäkringsocialskyddsavgifterarbetsgivaravgifterlöntagaresjälvriskföretaggrundtrygghet (utkomstskydd)SysselsättningsfondenFolkpensionsanstalten