RP 161/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst05.12.2018
Författningssamlingen1076/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum27.09.2018
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Annika  Saarikko
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Marko  Leimio
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum28.09.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum10.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum21.11.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.11.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.11.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 161/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.11.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 161/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum28.11.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum29.11.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat11.10.2018
Behandlingen avslutad20.11.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetslöshetsförsäkring  socialskyddsavgifter  arbetsgivaravgifter  löntagare  självrisk  företag  grundtrygghet (utkomstskydd)  Sysselsättningsfonden  Folkpensionsanstalten 
Senast publicerat 18-06-2020 12:25