Senast publicerat 19-09-2017 14:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 162/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av energieffektivitetslagen
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1338/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.09.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarenäringsministerOlli RehnStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

15.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.11.2016.

Första behandlingen

16.11.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

18.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 162/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

22.11.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 162/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.09.2016
Behandlingen avslutad09.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

energieffektivitetdirektivoffentliga sektorncentralförvaltningoffentlig upphandlingEuropeiska unionen