Senast publicerat 04-03-2022 15:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 162/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av patientförsäkringslagen och vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av patientförsäkringslagen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1146/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 9 § i lagen om Patientförsäkringscentralen
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1147/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1148/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om pension för företagare
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1149/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
17.12.2020
Författningssamlingen
1150/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.10.2020Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKirsi TerhemaaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

18.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2020.

Första behandlingen

19.11.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 162/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

24.11.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-9. i proposition RP 162/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2020
Behandlingen avslutad18.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

inkomsterförlust (känsla)arbetspensionersammanjämkningskadeförsäkringpatientskadorpersonskadorskadestånd