Senast publicerat 09-05-2022 13:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 162/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 12 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1165/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2021UndertecknareinrikesministerMaria OhisaloUndertecknareInrikesministerietFöredragandelagstiftningsrådJorma Kantola Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

19.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.11.2021.

Första behandlingen

23.11.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 162/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

30.11.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

01.12.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 162/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

03.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.10.2021
Behandlingen avslutad18.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

invandringmänniskohandelflyktingmottagandeföregripandeasylpolitiknärings-, trafik- och miljöcentralerMigrationsverket