Senast publicerat 04-10-2017 13:34
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 163/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Detaljerad behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
21.12.2016
Författningssamlingen
1342/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.09.2016UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.09.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

23.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.11.2016.

Första behandlingen

24.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 163/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

29.11.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

30.11.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 163/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.09.2016
Behandlingen avslutad15.11.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjukförsäkringkvinnorarbetsgivaremoderskapspenningfamiljeledighetersättningaradoptionföräldrapenning