Senast publicerat 10-04-2019 10:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 164/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1144/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst
28.12.2017
Författningssamlingen
1145/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum26.10.2017UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

27.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

07.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 4.12.2017.

Första behandlingen

04.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 164/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

08.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

08.12.2017
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 164/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 2. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

15.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat08.11.2017
Behandlingen avslutad01.12.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjukförsäkringresekostnadertaxibilarpriserbeställningarservicecentralersjukdomvårdFolkpensionsanstalten