RP 164/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1144/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst28.12.2017
Författningssamlingen1145/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum26.10.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum27.10.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum07.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.12.2017
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 4.12.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget 1. i proposition RP 164/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 2. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum08.12.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum08.12.2017
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 164/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 2. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Riksdagens svar
Datum15.12.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum18.12.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.11.2017
Behandlingen avslutad01.12.2017
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsjukförsäkring  resekostnader  taxibilar  priser  beställningar  servicecentraler  sjukdom  vård  Folkpensionsanstalten 
Senast publicerat 10.4.2019 10:28