Senast publicerat 10-12-2020 12:28
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 165/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av fängelselagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av häktningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.10.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJuho MartikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

16.10.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

rannsakningsfängelsetobaksrökningförbudfångenskapöppna anstalterbegränsningarnikotinersättningsbehandlingBrottspåföljdsmyndighetenEnheten för hälso- och sjukvård för fångar